Sıkça Sorulan Sorular

İskan için Hangi Çöp Konteynerlerini Almalıyız

1 den 20 daireye kadar 2 adet 800LT evsel atık çöp konteyneri ve 1 adet 770LT ambalaj atık konteyneri ayrıca inşaatın kat sayısına göre atık kolisi alınmalıdır.

20 daireden 50 daireye kadar olanlara 1 adet 3750LT evsel atık konteyneri, 1 adet 3000LT atık kumbarası ve kat sayısına göre atık kolisi alınmalıdır

50 daire üstü olanlara 5000LT yeraltı evsel çöp konteyner, 3000LT atık kumbarası ve atık kolileri alınmalıdır.

Teknik Konteyner olarak satış öncesi teklifimizi yapıyor, müşterilerimizi belediyeye yönlendirip onay aldıktan sonra satışımızı tamamlıyoruz.

Hangi Ürünler Hangi Geri Dönüşüm Kutusuna Atılmalıdır?